Çagri Merkezi

+90 444 0 210

Çalışma Saatleri

09:00 - 18:00

E-Posta

info@colin.com.tr

Üye Girisi

Hosgeldiniz. Baslamak için giris yapiniz.

Yeni Üye Kayıt Formu

Güvenlik Kodu: 4097

Şifre Hatırlatma

Şifrenizi mi unuttunuz? Size hemen yeni bir şifre gönderebiliriz.

Formulevi; dğer sitelerimiz Sanayi.biz ve Kimya.club ile aynı üyelik sistemini kullanmaktadır.
Yeni şifre için sizi Kimya.club sitemize yönlendireceğiz
Yeni şifre için lütfen tıklayınız.

Bir Tekstil Terbiye ve Boyama İşletmesinde; Boyama Prosesi İçin, Yapılması Önerilen Testler

Tekstil işletmelerinde tam bir proses kontrolünün sağlanması ve olası hatalar öncesi alınabilecek önlemlerin belirlenmesi için aşağıdaki testlerin yapılmasını öneririz.

 

 

 

Bir Tekstil Terbiye ve Boyama İşletmesinde;

 

Boyama Prosesi İçin, Yapılması Önerilen Testler

 

 

 

Tekstil işletmelerinde tam bir proses kontrolünün sağlanması ve olası hatalar öncesi alınabilecek önlemlerin belirlenmesi için aşağıdaki testlerin yapılmasını öneririz.

 

Tekstil boyamada kimyasallar dışında test edilmesi gereken kumaş, su ve tuz genel olarak aşağıdaki testler ile analiz edildiğinde olası hatalar öncesi önlem alınması kolaylaşacaktır.

 

Boyanacak bir tekstil pamuk kumaşı (elyaf, iplik vb) boyanamadan önce içerdiği kirlilik açısından kontrol edilmelidir. Tüm prosesler öncesi ve sonrasında gereklilik ve alınan aktivite sonucu açısından karşılaştırılarak proses verimi değerlendirilebilir.

 

 

 

A)   HAM KUMAŞ TESTLERİ

 

10 g kumaş alınarak etil alkol ile ıslandırılır ve yakılır. Kül 100 ml saf suya ilave edilerek üzerine 1 ml derişik HCl ilave edilerek ısıtılır. Daha sonra NaOH ile nötralize edilerek, polyester bir bez yardımı ile süzülür. (Kağıt süzgeçler kirliliği absorbe ederler.)

 

 

 

Süzüntüde aşağıdaki tayinler yapılabilir.

 

1)     Toplam Sertlik Tayini
Kullanılacak Testonic Test Seti:
Toplam Sertlik Analiz Seti
5 ml ile yapılan ölçümde 1/10 flottede kumaşın banyoya verdiği sertlik bulunur.
Değerlendirme: Yüksek sertlikteki kumaşlarda, sertliğin bikarbonat veya silikat şeklinde çökmemesi için DECOWET BS kullanımı önerilir.

 

 

 

2)     Toplam Demir Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti:
Toplam Demir Analiz Seti
5 ml ile yapılan ölçümde 1/10 flottede kumaşın banyoya verdiği demir bulunur.
Değerlendirme: Demir varlığında elyaf zararının engellenmesi ve peroksit stabilizasyonu için DECOWET BS kullanımı önerilir. 10 ppm den fazla olan durumlarda DECOLIN SQ ile demineralizasyon yapılması önerilir.

 

 

 

3)     Bakır Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti: Bakır Analiz Seti
5 ml ile yapılan ölçümde 1/10 flottede kumaşın banyoya verdiği bakır bulunur.
Değerlendirme: Kumaşta bakır varlığı yüzeyde lekelenmelere sebep olabilir. Bu durumda DECOLIN SQ ile demineralizasyon yapılması önerilir.

 

 

 

 

 

 

 

B)    İŞLETME SUYU TESTLERİ

 

4)     Toplam Sertlik Tayini
Kullanılacak Testonic Test Seti:
Toplam Sertlik Analiz Seti
Yumuşatılmış ve ham kuyu suyu ölçümleri yapılabilir.
Değerlendirme: İdeal şartlar için işletme suyunun sertliği -0- Sıfır sertlikte olmalıdır. Suyun sertliği yüksek olduğunda,
Kasarda; Sertliğin bikarbonat ve silikat şeklinde çökmemesi için DECOWET BS önerilir.
Boyamada;
DECOLIN DC veya Decopol Reaktif kullanılabilir.

 

 

 

5)     Toplam Demir Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti:
Toplam Demir Analiz Seti
Yumuşatılmış suda demir ölçümü yapılabilir.
Değerlendirme: İdeal şartlar için işletme suyunda demir olmamalıdır. Varlığında, Kasarda; demir varlığında elyaf zararının engellenmesi ve peroksit stabilizasyonu için DECOWET BS kullanımı önerilir. 10 ppm den fazla olan durumlarda DECOLIN SQ ile demineralizasyon yapılması önerilir.
Boyamada; DECOLIN DC veya Decopol Reaktif kullanılabilir.

 

 

 

6)     Bakır Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti: Bakır Analiz Seti
Yumuşatılmış suda bakır ölçümü yapılabilir.
Değerlendirme: Bakır varlığında suya çok düşük miktarda DECOLIN DC kullanılabilir.

 

 

 

7)     Silikat Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti: Silikat Analiz Seti
Yumuşatılmış suda silikat ölçümü yapılabilir.
Değerlendirme: Silikat miktarı yüksek olduğunda,
Kasarda; Çökmelerin olmaması için DECOWET BS kullanımı gerekir.
Boyamda; yüzey düzgünsüzlüğü ve çökmelerin olmaması için Decopol Reaktif kullanılabilir.

 

 

 

8)     Bikarbonat Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti: Bikarbonat Analiz Seti
Yumuşatılmış suda bikarbonat ölçümü yapılabilir.
Değerlendirme: Bikarbonat miktarı yüksek olduğunda,
Kasarda; Çökmelerin olmaması için DECOWET BS kullanılabilir.
Boyamda; yüzey düzgünsüzlüğü ve çökmelerin olmaması ve sıcaklıkla pH değişmemesi için Decopol Reaktif kullanılabilir. Soda sonrası pH düşmeleri olmaması için soda yerine pH=11 bandında tampon etki gösteren Alkalin kullanılabilir.

 

C)    BOYAMA ÖNCESİ TESTLER

 

Boyanacak kumaş makineye alındıktan sonra yaklaşık 5 dakika hiçbir kimyasal verilmeden çalışılır. Makineden flotte ve kumaş alınarak aşağıdaki testler yapılır.

 

 

 

Kumaşta;

 

Yukarıdaki ham kumaş testleri ile aynı yöntem izlenerek, kumaş kurutulur ve kül haline getirilir. Aynı şekilde aşağıdaki testler yapılabilir.

 

9)     Toplam Sertlik Analizi,

 

10) Toplam Demir Analizi,

 

11) Toplam Bakır Analizi ve diğer hidrofilite testleri,

 

 

 

Flottede;

 

12) Toplam Sertlik Analizi,

 

13) Toplam Demir Analizi,

 

14) Toplam Bakır Analizi,

 

15) Silikat Analizi,

 

16) Bikarbonat Analizi

 

 

 

Boyama flottesinde olması gereken sertlik değerleri aşağıdaki gibidir. (Kumaş ve flottenin toplam kirliliğini göstermektedir.)

 

 

 

İDEAL BOYAMA ORTAMI KİRLİLİK DEĞERLERİ

 

Toplam Sertlik Miktarı           ≈ 3 Alman Sertliği

 

Toplam Demir Miktarı            < 0,05 ppm

 

Toplam Bakır Miktarı             < 0,05 ppm

 

Bikarbonat Miktarı                < 150 ppm

 

Silikat Miktarı                         - eser –

 

 

 

Flottenizde (kumaş ve suyun toplam kirliliği)  belirtilen değerlerin üzerinde ise, pH değişimlerinin engellenmesi, boyamanın egal olarak tamamlanabilmesi için Decopol Reaktif kullanımı önerilir.

 

Bikarbonat yüksekliğinde; Soda sonrası pH düşmeleri olmaması için soda yerine pH=11 bandında tampon etki gösteren Alkalin kullanılabilir.

 

Toplam sertlik miktarı 15 od, toplam demir miktarı 6 ppm den fazla ise, 1 g/l Decopol Reaktif ile birlikte 0,3 DECOLIN DC verilmesi önerilir. Tek başına 1 g/l DECOLIN DC’de kullanılabilir.

 

 


D)   TUZ TESTLERİ

 

İşletmede kullanılacak tuz 90 g/l olarak saf suda hazırlanarak aşağıdaki testler yapılabilir.

 

 

 

17) Toplam Sertlik Tayini
Kullanılacak Testonic Test Seti:
Toplam Sertlik Analiz Seti
Tuz çözeltisinde toplam sertlik analizi yapılabilir.
UYARI: Tuzda sertlik ölçümü klasik su sertlik ölçüm kitleri ile yapıldığında sertlik yaklaşık %30 daha az çıkmaktadır.
elektrolit ortamda çalışabilecek şekilde üretilmiştir.
Değerlendirme: İdeal şartlar için tuzun sertliği -0- Sıfır olmalıdır.
Tuzun 3
od sertliğinden yüksek olduğunda,
Boyamada; DECOLIN DC veya Decopol Reaktif kullanılabilir.

 

 

 

18) Toplam Demir Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti:
Toplam Demir Analiz Seti
Tuzlu suda demir ölçümü yapılabilir.
Değerlendirme: İdeal şartlar için tuzda demir olmamalıdır. Varlığında ise,
Boyamada; DECOLIN DC veya Decopol Reaktif kullanılabilir.

 

 

 

19) Bakır Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti: Bakır Analiz Seti
Tuzlu suda bakır ölçümü yapılabilir.
Değerlendirme: Bakır varlığında boyamada DECOLIN DC veya Decopol Reaktif kullanılabilir.

 

 

 

20) Silikat Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti: CTS26 Silikat Analiz Seti
Tuzlu suda silikat ölçümü yapılabilir.
Değerlendirme: Silikat miktarı yüksek olduğunda,
Boyamda; yüzey düzgünsüzlüğü ve çökmelerin olmaması için Decopol Reaktif kullanılabilir.

 

 

 

21) Bikarbonat Araması
Kullanılacak Testonic Test Seti: CTS5 Bikarbonat Analiz Seti
Tuzlu suda bikarbonat ölçümü yapılabilir.
Değerlendirme: Bikarbonat miktarı yüksek olduğunda,
Boyamda; yüzey düzgünsüzlüğü ve çökmelerin olmaması ve sıcaklıkla pH değişmemesi için Decopol Reaktif kullanılabilir. Soda sonrası pH düşmeleri olmaması için soda yerine pH=11 bandında tampon etki gösteren Alkalin kullanılabilir.